Uzemljenje je zaštita strujnog kruga od prevelike struje koja može nastati udarom munje ili se primjenjuje s namjerom kratkog spajanja, kako bi se živa bića zaštitila od strujnog udara. Naziv dolazi od toga, jer se uzemljeni vod spaja direktno sa zemljom, dakle svodi se na električni potencijal zemlje.

Izvodi se direktnim spajnjem vodiča i zemlje (kratkim spojem vodiča i zemlje) sa što manjim otporom kod primjene za zaštitu živih bića. Kod radova na naponskim postrojenjima isključuje dovod se električne energije primjenom rastavljača, a uzemljenje je dodatna zaštita, ako dođe do neželjenog spajanja rastavljača. Osigurač se ne smije stavljati na vod, koji je uzemljenje, jer bi njegovim pregaranjem uzemljenje postalo neučinkovito. Osigurač se, kao dodatna mjera zaštite, može staviti prije ili poslije uzemljenja u same uzemljene vodove.

Kod zaštite od prenapona, koji može nastati udarom munje, rabe se prenaponski odvodnici, koji su spojeni izravno s uzemljenjem. Ako dođe do prenapona, klizne struje s vanjske strane probiju kroz zrak put u uzemljenje (iskre ili korona), te se višak napona odvede u zemlju.

Dovođenjem potencijala vodiča na potencijal zemlje (naponsku razinu zemlje), sav se protok struje kroz vodič zaustavlja i time se sprječavaju štetne posljedice (požar, taljenje plastičnih masa itd.)