Elektroinstalater Zagreb

Električne instalacije (Elektroinstalacije) se izvode u stambenim objektima, poslovnim prostorima, industriji, poljoprivrednim dobrima, gradilištima itd. Postoje sljedeće vrste instalacija: elektroenergetske, gromobranske, telekomunikacijske i signalne. Elektroenegetske instalacije se izvode kako bi se osiguralo napajanje potrošača električnom energijom. Gromobranska instalacija se postavlja u cilju zaštite ljudi i objekata od štetnog djelovanja atmosferskog električnog pražnjenja.

Telekomunikacijske instalacije omogućavaju prijenos podataka. Postoje sljedeće vrste telekomunikacijskih instalacija:

  • telefonske instalacije,
  • instalacije interfona,
  • instalacije zajedničkih radio i TV antena,
  • instalacije interne televizije,
  • instalacije razglasa,
  • instalacije računalnih sustava,
  • instalacije središnjeg sustava bilježenja vremena

U signalne instalacije spadaju:

  • instalacije električnog zvona,
  • instalacije protupožarnih/vatrodojavnih sustava,
  • instalacije protuprovalnih sustava i instalacije sustava poziva u hotelima i bolnicama.

Kao što se vidi, signalne i telekomunikacione instalacije su srodne i očekivati je da će daljim razvojem tehnike doći do njihovog integriranja.

Elektroenergetske i gromobranske instalacije spadaju u grupu instalacija jake struje dok se telekomunikacijske i signalne instalacije ubrajaju u instalacije slabe struje.