Elektroinstalater Zagreb

Zajedno do fondova EU

Naziv projekta: UP.01.3.2.09.0001 Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja FAZA II

Cilj: osiguranje usvajanja ključnih vještina i kompetencija u obrtničkim zanimanjima neposredno u gospodarstvu te osiguranje kvalitetno obrazovanih kadrova koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu.

Nabava potrošnog materijala/sitnog inventara/opreme sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.